#310 open
Olof

Status avgifter

Reported by Olof | September 22nd, 2016 @ 08:43 AM

När ska följa upp om alla medlemmar i laget har betalat sina avgifter så får jag upp en mycket stor tabell Medlemsregistret -> Medlemmar -> Avgifter. Se bilaga. Tabellen går dessutom inte går att scrolla i förrän man nått sista raden. Tabellen innehåller till allra största delen helt irrelevant information. Dvs det står att medlemmen inte är fakturerad.
Jag vill veta vilka som har fått en faktura och inte betalt i tid för att kunna göra en påminnelse. Inte vilka som inte ska betala alls.

Comments and changes to this ticket

 • Stefan Hjelm

  Stefan Hjelm September 24th, 2016 @ 11:20 PM

  • State changed from “new” to “open”
  • Assigned user set to “Stefan Hjelm”

  Hej!

  Det har varit ett önskemål om att se alla sektionens avgifter för alla medlemmar. Men när det är så många avgifter som ej arkiverats så blir det ju inte så snyggt. Tror lösningen får bli att man normalt endast visar fakturerade och att man kan med en knapptryckning välja att visa rubbet. Tack för rapport.

Please Sign in or create a free account to add a new ticket.

With your very own profile, you can contribute to projects, track your activity, watch tickets, receive and update tickets through your email and much more.

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile ยป

Shared Ticket Bins

Pages