#78 ✓resolved
Deleted User

Sub-lag eller team innuti lagen

Reported by Deleted User | April 4th, 2014 @ 09:59 AM

Flera av våra lag är såpass stora (40-70 spelare) att vi skapar semi-permanenta sub-lag; t.ex. THK Röd/Blå etc.

I andra system så som laget.se / bokat.se så kan man skapa sub-lag eller kategorier av spelare - man kan själv få välja namn på kategori eller lagnamn. Denna funktionen hade varit mycket önskvärd och sparat oss mycket tid.

Självklar önskar vi oss att man enkelt skall kunna enkelt välja "team" när man skall skicka kallelser, skicka mail m.fl.

Självfallet går det att skapa flera lagsidor men det skapar mer problem än det löser då laget har en tränarstab/en hemsida m.m. Dessutom brukar vi splittra upp "teamen" efter varje termin.

//Magnus, Torslanda HK

Comments and changes to this ticket

 • Deleted User

  Deleted User April 4th, 2014 @ 09:59 AM

  • Assigned user set to “Stefan Hjelm”
 • Thomas Björkman

  Thomas Björkman April 14th, 2014 @ 10:18 PM

  Ängby IF är mycket intresserade av detta med. Skulle underlätta mycket vid matchkallelser mm. Kanske ett första steg är att kategorisera spelarna med A, B eller C. Då kan man välja A och kalla dem till match. Jag har flera lag som frågat efter detta.

 • Magnus Thyberg

  Magnus Thyberg July 1st, 2014 @ 05:00 PM

  För oss i Hanvikens SK skulle det vara mycket värdefullt med ovanstående funktion.
  Både i fotbollen där vi delar in våra 60-70 killar i olika "lag" för sanktanmatcher och för friidrotten där vi tränar med halvgrupp.

 • Stefan Hjelm

  Stefan Hjelm August 12th, 2014 @ 04:44 PM

  Kommentar från Niklas Sahlin som är inne på samma sak:

  Tillsvidare, är det inte möjligt att ni kopplar till medlemsattributen som möjlig sortering på kallelser av medlemmar.
  DVS:
  När jag skapar en kallelse så längst ned i rull-listen "kallelser" kan man ju idag välja
  Inte nu
  Alla
  Endast gruppmedlemmar
  Skulle inte här även en matris med "medlemsattributen" finnas att klicka i också?
  Vi har i vår sektion valt att lägga in i "medlemsattributen" följande grupper att välja på:
  Grupp Röd
  Grupp Vit
  Grupp Svart
  Grupp Blå
  Grupp Grön
  Grupp Gul
  Grupp Lila
  Grupp Brun
  Som vi sen har gått in på varje medlem i lagen och delat in alla i olika grupper.
  Det vore otroligt "snutt" om nu denna kallelse primärt bara skickade till den/de medlemsattribut som vi kryssade i när vi skapade kallelsen.
  Detta skulle spara MASSOR av tid.
  Gör bart snabbt?

 • Thomas Björkman

  Thomas Björkman November 5th, 2014 @ 10:39 AM

  Stefan vad är status på detta ticket?

 • Stefan Hjelm

  Stefan Hjelm November 5th, 2014 @ 04:58 PM

  • State changed from “new” to “open”

  Vi har nu släppt kreditkort äntligen. Nu är det ett litet projekt kvar som legat före i vår prioritering. Därefter kommer vi köra igång med detta.

 • Stefan Hjelm

  Stefan Hjelm December 30th, 2014 @ 12:08 PM

  • State changed from “open” to “resolved”

  Nu kan man skapa grupperingar under lagens inställningar. Dessa grupperingar kan man sen använda för att basera kallelser samt dela upp aktiviteter mellan. För att dela en aktivitet markerar man först som vanligt sina deltagare och sen klickar på Gruppera aktivitet. Välj vilka grupper ni vill skapa separata aktiviteter för och då hamnar alla som är närvaromarkerade och tillhör aktuell gruppering på den nyskapta aktiviteten. Statistiken räknar bara detta som en aktivitet totalt ändå.

Please Sign in or create a free account to add a new ticket.

With your very own profile, you can contribute to projects, track your activity, watch tickets, receive and update tickets through your email and much more.

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile »

Shared Ticket Bins

Referenced by

Pages